Географія сприйняття

Інфографіка "Ідентичність та ментальність: український вимір досліджень"

Інфографіка "Ідентичність та ментальність: український вимір досліджень"

22.01.2015

Інформаційний простір будь-якої держави формує у кожного загальний перцепційний портрет як країни, так і окремого регіону зокрема. Ми можемо жодного разу не бути в певному місці, однак, мати про нього свою яву, свій образ. Завдяки поширенню інформації та апперцепції людини (здатності сприймати інформацію в залежності від попереднього досвіду), у кожної формується свій, певний образ (портрет) регіону. І він може бути сталим на все життя. 

Так як сам процес мислення відбувається незалежно від людської волі, так і пов'язаний із ним процес людського сприйняття, відбувається незалежно від нас з вами. У процесі свого життя, у людського індивіда, в пам’яті відкладаються певні образи та явища. Як не дивно, але усі вони: явища, події, предмети, що ми намагаємося згадати, несуть із собою не тільки якісні характеристики (час події; колір, смак, розмір предмета) але й географічну прив’язку. В більшості випадків, ми точно пам’ятаємо: коли і де з нами це відбувалось. В цьому, на нашу думку, і полягає саме сенс «географічності» процесу сприйняття.  Однак, відомо, що процес сприйняття залежить не тільки від його об’єкта, але й від суб’єкта. У кожної людського індивіда є свої потреби, інтереси, уявлення і поняття, які були сформовані у нього  в ході попереднього його розвитку, в результаті його взаємодії із географічним середовищем. У цьому полягає суть поняття апперцепції, тобто залежності сприйняття будь-чого від попереднього досвіду індивіда.