Школа-семінар

ХІІ Школа-семінар у Берегово

ХІІ Школа-семінар у Берегово

19.09.2016

Інформаційне повідомлення про проведення ХІІ школи-семінар «Проблем розвитку регіонів України»

Про підсумки школи-семінар читайте тут

Товариство дослідників України спільно із Закарпатським угорським інститутом імені Ф.Ракоці ІІ та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проводять
5-8 жовтня 2016 р. в м. Берегово Закарпатської області ХІІ школу-семінар «Проблем розвитку регіонів України» з метою популяризації та поглиблення дослідження територіальної диференціації суспільного розвитку регіонів України.

Школа-семінар у такому форматі проводить вперше, оскільки науковий діалог буде проводитись у вищому навчальному закладі, який був відкритий однією із найбільших етнічних спільнот Закарпаття – угорцями України. Зародження такого роду зв’язків дозволить краще інтегрувати вчених країни різних національностей до спільного процесу розбудови європейського суспільства в українській державі.  

Усі виступи на школі-семінар будуть надруковані у збірнику статей. Можлива заочна участь у школі-семінар.

Робочі мови школи-семінар – українська, угорська, англійська.

Наукові напрями ХІІ школи-семінар:

  1. Суспільно-географічні дослідження регіонів України;
  2. Природнича географія та туризм;
  3. Міждисциплінарні дослідження регіонів України.

Для участі в конференції необхідно до 25 вересня 2016 р. зареєструватись в он-лайн формі та подати до Оргкомітету підготовлену доповідь у вигляді короткої статті.

Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою на електронну скриньку (ngo.dtu@gmail.com) з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrova.doc).

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Обсяг – до від 2 до 5 сторінок. Редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий           інтервал 1,5.

Розміщення на сторінці: назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. На наступному рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст анотації (до 100 слів) та ключові слова, все курсивом. Через рядок з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок курсивом розміром 12 пт.

Бажано не розміщувати в тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці школи-семінар і вказаним вимогам. Матеріали школи-семінар планується видати до її початку. Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.

Збірник статей школи-семінар планується видати щоразу до її початку у електронному та друкованому вигляді. Електронна версія збірника буде розміщена на сайті Товариства дослідників України (tdukr.com) Збірник матеріалів буде друкуватися в авторській редакції.

Публікація безкоштовна!

Вартість придбання одного друкованого примірника збірника – 50 грн. 

Запрошення, план і порядок проведення школи-семінар буде розіслано додатково згідно заявок до 27 вересня 2016 року. Учасники школи-семінар з інших міст поселяються в гуртожитки ЗУІ (згідно до попередньої заявки) або (за бажанням) у готелях Берегово. Проїзд, проживання та харчування оплачується учасниками конференції самостійно.

Скачати вимоги до оформлення статей

Телефони для довідок:

(067) 230-02-87 – Остапенко Павло Олегович

E-mail: ostapenkopavlo@gmail.com